VITENSKAP

HVORFOR ER ROMEGA VIKTIG?

Romega® inneholder alle de viktige næringsstoffene fra silderogn. I et fiskeegg ligger oppskriften og næringsinnholdet til nytt liv, med alle ressursene det nye livet trenger for å vokse og utvikle seg hurtig og presist. Både nervesystem, immunsystem, øyne, skjelett, hjerte og andre indre organer utvikler seg fra egget. Det betyr at alle celler og organ som vokser, utvikler seg og skal vedlikeholdes og beskyttes, vil ha nytte av næringsstoffene i Romega®.

HJERNEN DIN

Illustrasjon av hjerne

Hjernen din består av ca 60% fettstoffer. De spesielle fettstoffene som finnes i Romega® er til forveksling like fettstoffene som finnes i hjernen, der fettsyrene er bundet til fosfolipider, inne i cellemembranen. Den viktigste fettsyren for god hjernehelse er DHA, som er en av hovedkomponentene i Romega®. Videre vil andre ingredienser som kolin også bidra til opprettholdelse av en normal hjernehelse gjennom livet. 

HJERTET DITT

Illustrasjon av hjerte

Det finnes mange tusen publikasjoner som viser den beskyttende effekten Omega-3 har mot hjertesykdom. Romega® har et høyt innhold av Omega-3 bundet til fosfolipider. Denne fettformen kan blandes med vann, i motsetning til vanlig fett (triglycerider). På bakgrunn av denne forskjellen vil Omega-3 fra Romega® tas lettere opp i kroppen enn fra tradisjonelle kilder.

HELSEN DIN

Illustasjon av en kropp

En god fysisk og psykisk helse er essensielt for hver enkelt av oss. Mange av oss får ikke i oss tilstrekkelige mengder av næringsstoffer som er sentrale for å opprettholde en god helse. Moderne kosthold inneholder ofte for lite av de sentrale fettsyrene DHA og EPA, og det kan derfor være nyttig med et tilskudd. Romega® inneholder en stor mengde av begge disse fettsyrene, i den samme formen som de finnes i kroppen, dvs. bundet til fosfolipider. 

HVORFOR ER ROMEGA VIKTIG?

Romega® inneholder alle næringsstoffene fra silderogn. I et fiskeegg ligger oppskriften og næringsinnholdet til nytt liv, med alle ressursene for å vokse og utvikle seg hurtig og presist. Både nervesystem, immunsystem, øyne, skjelett, hjerte og andre indre organer utvikler seg fra egget. Det betyr at alle celler og organ som vokser, utvikler seg og skal vedlikeholdes og beskyttes, vil ha nytte av næringsstoffene i Romega®.

HJERNEN DIN

Illustrasjon av hjerne

Hjernen din består av ca 60% fettstoffer. De spesielle fettstoffene som finnes i Romega® er til forveksling like fettstoffene som finnes i hjernen, der fettsyrene er bundet til fosfolipider, inne i cellemembranen. Den viktigste fettsyren for god hjernehelse er DHA, som er en av hovedkomponentene i Romega®. Videre vil andre ingredienser som kolin også bidra til opprettholdelse av en normal hjernehelse gjennom livet. 

HJERTET DITT

Illustrasjon av hjerte

Det finnes mange tusen publikasjoner som viser den beskyttende effekten Omega-3 har mot hjertesykdom. Romega® har et høyt innhold av Omega-3 bundet til fosfolipider. Denne fettformen kan blandes med vann, i motsetning til vanlig fett (triglycerider). På bakgrunn av denne forskjellen vil Omega-3 fra Romega® tas lettere opp i kroppen enn fra tradisjonelle kilder.

HELSEN DIN

Illustasjon av en kropp

En god fysisk og psykisk helse er essensielt for hver enkelt av oss. Mange av oss får ikke i oss tilstrekkelige mengder av næringsstoffer som er sentrale for å opprettholde en god helse. Moderne kosthold inneholder ofte for lite av de sentrale fettsyrene DHA og EPA, og det kan derfor være nyttig med et tilskudd. Romega® inneholder en stor mengde av begge disse fettsyrene, i den samme formen som de finnes i kroppen, dvs. bundet til fosfolipider. 

"ETT AV DET 21. ÅRHUNDRETS MEST INNOVATIVE HELSEPRODUKTER"

- Health Ingredients, 2016

Untitled design (41)

Sigrun Knardal, forteller deg om arbeidet med kvalitetssikring.

SIGRUN KNARDAL
- KVALITETSANSVARLIG

HVORDAN PRODUSERER VI ROMEGA?

Kvalitetsansvarlig, Sigrun Knardal, forklarer deg om kvaliteten og arbeidet med kvalitetssikring.

SILD GJENNOM GENERASJONER

Norsk vårgytende sild har i flere tusen år vært bærebjelken i kostholdet langs kysten av Norge og nedover i Europa. En diett bestående av kun sild og poteter var hovedmenyen for mange nordmenn og europeere i store deler av etterkrigstiden. Vi som har levd en stund vil huske saltsild, lubbesild, sursild, boknasild, steikt sild og kokt sild. Det unike næringsinnholdet og sammensetningen i sild gjorde at denne menyen var tilstrekkelig for oppfostringen av hele generasjoner av nordmenn. I dag spises det mye mindre sild i norske husholdninger, både på grunn av tilgang til andre spennende fiskeslag og smaker, og fordi økonomien gjør at utvalget av annen mat har blitt vesentlig større. Vi i Arctic Nutrition har forsøkt å ta vare på historien og den unike næringsverdien i sild. Dette gjør vi ved å ta ut de beste ingrediensene fra dette utrolige råstoffet og lage produktet Romega®, som baserer seg på silderogn. Vi liker å si at: ”Vi lager gull av havets sølv”.

SILD GJENNOM GENERASJONER

Norsk vårgytende sild har i flere tusen år vært bærebjelken i kostholdet langs kysten av Norge og nedover i Europa. En diett bestående av kun sild og poteter var hovedmenyen for mange nordmenn og europeere i store deler av etterkrigstiden. Vi i Arctic Nutrition tar vare på og foredler den unike næringsverdien i sild. Dette gjør vi ved å ta ut de beste ingrediensene fra dette utrolige råstoffet og lage produktet Romega®, som baserer seg på silderogn. Det er derfor vi liker å si at: ”Vi lager gull av havets sølv".

Per Christian foran fjord og fjell. portrett foto

Produksjonsansvarlig, Per Christian Sæbø, forklarer deg om Romega®.

PER CHRISTIAN SÆBØPRODUKSJONSANSVARLIG

SLIK PRODUSERER VI ROMEGA

Produksjonsansvarlig, Per Christian Sæbø, forklarer deg om Romega®.

FORSKNING OG UTVIKLING

Da vi startet utviklingen av Romega® for noen år siden visste vi allerede at silderogn har næringsstoffer som er spesielt viktige for kroppen. Vi har utviklet Romega® i sin helhelt på vårt internasjonale laboratorium i Ørsta på Sunnmøre. Vårt team har arbeidet med utvikling og kommersialisering av ulike vegetabilske og marine ingredienser i over 20 år. Vi tester og analyserer all produksjon av Romega®, slik at kundene skal være sikre på at de får et produkt av svært høy kvalitet. Våre studier er gjort i samarbeid med både nasjonale og internasjonale miljøer, der Haukeland Universitetssykehus i Bergen har en spesielt fremtredende plass. Arctic Nutrition har også samarbeid med kjente forskningsinstitusjoner som Stanford University, National University of Singapore og Imperial College London.

FORSKNING OG UTVIKLING

Romega er utviklet i Ørsta på Sunnmøre. Vårt internasjonale laboratorium har i over 20 år jobbet med utvikling og kommersialisering av ulike vegetabilske og marine ingredienser. Våre studier er gjort i samarbeid med både nasjonale og internasjonale miljøer. Arctic Nutrition har også samarbeid med kjente forskningsinstitusjoner som Stanford University, National University of Singapore og Imperial College London.

HVORFOR ER ROMEGA VIKTIG FOR HJERNEN?

Hjernen din består av ca 60% fettstoffer. De spesielle fettstoffene som finnes i Romega® er til forveksling like fettstoffene som finnes i hjernen. Disse fettsyrene er bundet til fosfolipider, inne i cellemembranen. Den viktigste fettsyren for god hjernehelse er DHA, som er en av hovedkomponentene i Romega®. Videre vil andre ingredienser som kolin også bidra til opprettholdelse av en normal hjernehelse gjennom livet. 

Helseeffekt

Hjernen styrer kroppens funksjoner og alle kroppens organer. En velfungerende hjerne påvirker kroppen som helhet. Med en økende alder i befolkningen rettes fokuset stadig mer mot folks mentale helse.

Lavt nivå av omega-3 i blodet, eller uttilstrekkelig tilførsel av omega-3 i kostholdet, blir ofte relatert til svekket kognitiv funksjon og hukommelsestap. En ny forskningsstudie fra Japan viser at omega-3 tilførsel i dietten gir signifikant forebyggende effekt på dette*. DHA fettsyren er spesielt viktig, da hjernen inneholder mest av denne. Siden kroppen ikke kan produsere denne fettsyren selv, må den tilføres gjennom et fiskerikt kosthold eller som tilskudd.

Romega® er spesielt god fordi fosfolipidformen av DHA i produktet er lik den som vi finner i hjernen. 

Studier
Gul hjerne. Illustrasjon

ROMEGA FOR HJERNEN

Gul hjerne. Illustrasjon

Hjernen din består av ca 60% fettstoffer. De spesielle fettstoffene som finnes i Romega® er til forveksling like fettstoffene som finnes i hjernen, der fettsyrene er bundet til fosfolipider, inne i cellemembranen. Den viktigste fettsyren for god hjernehelse er DHA, som er en av hovedkomponentene i Romega®. Videre vil andre ingredienser som kolin også bidra til utvikling av en normal hjernehelse gjennom livet.

Helseeffekt

Hjernen styrer kroppens funksjoner og alle kroppens organer. En velfungerende hjerne påvirker kroppen som helhet. Med en økende alder i befolkningen rettes fokuset stadig mer mot folks mentale helse.

Lavt nivå av omega-3 i blodet, eller uttilstrekkelig tilførsel av omega-3 i kostholdet, blir ofte relatert til svekket kognitiv funksjon og hukommelsestap. En ny forskningsstudie fra Japan viser at omega-3 tilførsel i dietten gir signifikant forebyggende effekt på dette*. DHA fettsyren er spesielt viktig, da hjernen inneholder mest av denne. Siden kroppen ikke kan produsere denne fettsyren selv, må den tilføres gjennom et fiskerikt kosthold eller som tilskudd.

Romega® er spesielt god fordi fosfolipidformen av DHA i produktet er lik den som vi finner i hjernen. 

Studier

HVORFOR ER ROMEGA VIKTIG FOR HJERTET?

Det finnes mange tusen publikasjoner som viser den beskyttende effekten Omega-3 har mot hjertesykdom. Romega® har et høyt innhold av Omega-3 bundet til fosfolipider. Denne fettformen kan blandes med vann, i motsetning til vanlig fett (triglycerider). På bakgrunn av denne forskjellen vil Omega-3 fra Romega® tas lettere opp i kroppen enn fra tradisjonelle kilder.

Helseeffekt

Hjerte- og karsykdommer troner på verdenstoppen av sykdommer med tanke på dødstall. Akutt hjerteinfarkt rammer flere tusen nordmenn hvert eneste år.

Du kan gjøre mye for å forebygge de fleste hjerte- og karsykdommer. Det er viktig med fysisk aktivitet, røykeslutt og gode pauser i en stressende hverdag. I tillegg har et sunt kosthold en forebyggende effekt.

De essensielle fettsyrene EPA og DHA bidrar til å bevare en normal hjertefunksjon. Den beste typen omega-3 kommer fra havet, i form av omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Fosfolipid-bundet omega-3 fettsyrer i Romega® er en god og svært lettopptakelig kilde. Nyere forskning styrker grunnlaget for bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom og ved hjertesvikt.

Studier
gult hjerte. Illustrasjon

ROMEGA FOR HJERTET

gult hjerte. Illustrasjon

Det finnes mange tusen publikasjoner som viser den beskyttende effekten Omega-3 har mot hjertesykdom. Romega® har et høyt innhold av Omega-3 bundet til fosfolipider. Denne fettformen kan blandes med vann, i motsetning til vanlig fett (triglycerider). På bakgrunn av denne forskjellen vil Omega-3 fra Romega® tas lettere opp i kroppen enn fra tradisjonelle kilder.

Helseeffekt

Hjerte- og karsykdommer troner på verdenstoppen av sykdommer med tanke på dødstall. Akutt hjerteinfarkt rammer flere tusen nordmenn hvert eneste år.

Du kan gjøre mye for å forebygge de fleste hjerte- og karsykdommer. Det er viktig med fysisk aktivitet, røykeslutt og gode pauser i en stressende hverdag. I tillegg har et sunt kosthold en forebyggende effekt.

De essensielle fettsyrene EPA og DHA bidrar til å bevare en normal hjertefunksjon. Den beste typen omega-3 kommer fra havet, i form av omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Fosfolipid-bundet omega-3 fettsyrer i Romega er en god og svært lettopptakelig kilde. Nyere forskning styrker grunnlaget for bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom og ved hjertesvikt.

Studier

HVORFOR ER ROMEGA VIKTIG FOR HELSEN?

En god fysisk og psykisk helse er essensielt for hver enkelt av oss. Mange av oss får ikke i oss tilstrekkelige mengder av næringsstoffer som er sentrale for å opprettholde en god helse. Moderne kosthold inneholder ofte for lite av de sentrale fettsyrene DHA og EPA, og det kan derfor være nyttig med et tilskudd. Romega® inneholder en stor mengde av begge disse fettsyrene, i den samme formen som de finnes i kroppen, dvs. bundet til fosfolipider. 

Helseeffekt

Flere og flere studier viser at mange sykdommer og dødsfall kommer av dårlige kostholdsvaner og mangelfull kunnskap om ernæring. Omega-3 er en gruppe næringsstoffer som er essensielle for at hjernen, øynene og hjertet skal opprettholde sin normale funksjon. Det er derfor viktig at en får nok av disse fettsyrene, enten gjennom kosten eller gjennom et kosttilskudd som Romega®.

Omega-3 fettsyrene blir omdannet til signalstoffer som kroppen trenger og mye tyder på at de demper ulike inflammasjoner som ofte er forbundet med feil kosthold. Omega-3 fettsyrene er viktige for immunforsvaret og for vekst, siden disse lipidene inngår i oppbyggingen av samtlige nye celler. Det er også vist at Omega-3 bedrer læreevnen hos barn dersom mor spiser nok Omega-3 under- og etter svangerskapet.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som ikke spiser fet fisk tar et daglig kosttilskudd med Omega-3.

Studier
gul kropp. Illustasjon

ROMEGA FOR HELSA

gul kropp. Illustasjon

En god fysisk og psykisk helse er essensielt for hver enkelt av oss. Mange av oss får ikke i oss tilstrekkelige mengder av næringsstoffer som er sentrale for å opprettholde en god helse. Moderne kosthold inneholder ofte for lite av de sentrale fettsyrene DHA og EPA, og det kan derfor være nyttig med et tilskudd. Romega® inneholder en stor mengde av begge disse fettsyrene, i den samme formen som de finnes i kroppen, dvs. bundet til fosfolipider. 

Helseeffekt

Flere og flere studier viser at mange sykdommer og dødsfall kommer av dårlige kostholdsvaner og mangelfull kunnskap om ernæring. Omega-3 er en gruppe næringsstoffer som er essensielle for at hjernen, øynene og hjertet skal opprettholde sin normale funksjon. Det er derfor viktig at en får nok av disse fettsyrene, enten gjennom kosten eller gjennom et kosttilskudd som Romega®.

Omega-3 fettsyrene blir omdannet til signalstoffer som kroppen trenger og mye tyder på at de demper ulike inflammasjoner som ofte er forbundet med feil kosthold. Omega-3 fettsyrene er viktige for immunforsvaret og for vekst, siden disse lipidene inngår i oppbyggingen av samtlige nye celler. Det er også vist at Omega-3 bedrer læreevnen hos barn dersom mor spiser nok Omega-3 under- og etter svangerskapet.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som ikke spiser fet fisk tar et daglig kosttilskudd med Omega-3.

Studier